D3 advies


Het onafhankelijke adviesbureau voor overheden, bedrijven en organisaties, dat zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van de duurzame inrichting van onze fysieke leefomgeving. D3-advies opereert vooral op de raakvlakken van milieu en ruimte, bedrijf en overheid, beleid en uitvoering.

De belangrijkste werkgebieden zijn:

• milieu, veiligheid en ruimte;
• klimaat en energie;
• management en organisatie;
• duurzaam ondernemen en innovatie.

De dienstverlening die wij m.b.t. deze werkgebieden aanbieden geven wij per klantgroep overheid
dan wel bedrijven weer.